Desetka d.o.o.

Papirnica i Fotokopiraona

Marko Tomić dipl.ing.
5.Vrbik 5, 10000 Zagreb
Tel. 01 6198 413
Fax. 01 6198 413
Mob. 091 528 7671

E-mail: desetka.d.o.o@zg.t-com.hr

ŽR 2484008-1100487036
Tem.kapital: 20.000 kn

Blizina Strojarskog i Filozofskog fakulteta

header

Naš cjenik:

Fotokopiranje crno/bijelo

Fotokopiranje A4 - 0,18 kn jednostrano
Fotokopiranje A4 - 0,16 kn obostrano

Fotokopiranje A3 - 0,50 kn
Fotokopiranje A4 - Ručno, uvećanje, umanjenje - 0,20 kn
Fotokopiranje na papir u boji A4 - 0,50 kn
Fotokopiranje na paus papir A4 - 2,00 kn
Fotokopiranje na paus papir A3 - 4,00 kn
Fotokopiranje na foliju A4 - 4,00 kn

Fotokopiranje na hamer A4 - 2,00 kn

Fotokopiranje na hamer A3 - 3,00 kn

Fotokopiranje u boji

A4 - 2,00 kn
A4 ful boja - 3,00 kn
A3 - 4,00 kn
A3 ful boja - 8,00 kn
A4 - Folija - 5,00 kn

Printanje crno bijelo A4

1-30 - 0,20 kn
više od 30 - 0,18 kn

Printanje crno bijelo A3

0,50 kn

Printanje Autocad, SolidWorks, Catia

A4 - 2,00 kn
A3 - 4,00 kn

Printanje u boji

A4 - 2,00 kn
A4 ful boja - 3,00 kn
A3 - 4,00 kn
A3 ful boja - 8,00 kn
A4 - Folija - 5,00 kn

Spiralni uvez

6-8 mm - 8,00 kn
10-12 mm - 10,00 kn
14-16 mm - 13,00 kn
19-22 mm - 16,00 kn
25 mm - 20,00 kn
32-45 mm - 24,00 kn
51 mm - 28,00 kn

Tvrdi uvez

80 kn - komad

Skeniranje

A4 - 0,20 kn
A3 - 0,50 kn

Plastificiranje

A4 - 10,00 kn